Dr hab.n.med Katarzyna Skórkowska-Telichowska

Przebieg pracy zawodowej i naukowej

Po zakończeniu z wyróżnieniem studiów medycznych na Wydziale Lekarskim Wrocławskiej Akademii Medycznej zaczęłam pracę w Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Oddziale Endokrynologii, którą kontynuowałam jako młodszy, a następnie starszy asystent oraz na Wrocławskiej Akademii Medycznej, gdzie zaczynałam pracę jako doktoranka, nastepnie pracowałam na stanowisku adiunkta. Praca i nauka w powyższych miejscach zaowocowała uzyskaniem tytułu specjalisty w dziedzinie Choroby wewnętrzne a następnie w dziedzinie Endokrynologii. W międzyczasie uzyskałam stopień naukowy doktora nauk medycznych na podstwie rozprawy pt. „Analiza stężenia homologu białka PAR 5 (białko 14-3-3) w kontekście nasilenia apoptozy limfocytów krwi obwodowej oraz stanu klinicznego pacjentów z miażdżycą zarostową i makroangiopatią cukrzycową” oraz uzyskałam tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych. Obecnie bazą szpitalną jest dla mnie Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Ośrodek Badawczo- Rozwojowy, gdzie kontynuuje pracę zawodową oraz naukową. Jestem autorką wielu artykułów w liczących się w naukowym świecie medycznym czasopismach krajowych i zagranicznych. 

Zakres leczenia

  1. Choroby tarczycy (ocena ultrasonograficzna gruczołu tarczowego, wykonanie biopsji cienkoigłowej guzków w tarczycy, kompleksowe przygotowanie pacjenta do zabiegu operacyjnego, opieka lekarska po zabiegu operacyjnym)


  2. Choroby nadnerczy


  3. Choroby przysadki mózgowej


  4. Choroby przytarczyc


  5. Osteoporoza


  6. Zespół metaboliczny, cukrzyca, otyłość


  7. Zespoły androgenne, zaburzenia cykli miesięcznych


  8. Niepłodność małżeńska

Poradnia endokrynologiczna

Dr hab. n. med. Katarzyna Skórkowska-Telichowska


Dr n. med. Monika Mysłek Prucnal (Endokrynolog pediatra)


Poradnia     

kardiologiczna

Dr n. med. Artur Telichowski

Lekarz med. Robert Wrona


Poradnia

neurologopedyczna

Mgr. Sylwia Surkont


Poradnia psychologiczna

Mgr Ewa Filipiak


Poradnia

neurologiczna

Dr n. med. Monika Służewska - Niedźwiedź


Poradnia neurologiczna dla dzieci

Dr n. med. Maciej Rosiński


Poradnia dietetyczna

Mgr Anna Kochowska