Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta 

mgr Ewa Filipiak

Jestem certyfikowanym, dyplomowanym psychoterapeutą, psychologiem w trakcie specjalizacji w psychologii klinicznej, neuropsychologiem, diagnostą, pedagogiem, trenerem, terapeutą i specjalistą terapii środowiskowej, członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej.

Specjalizuję się w diagnozie psychologicznej, w diagnozie i rehabilitacji neuropsychologicznej oraz w psychoterapii indywidualnej i grupowej dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, terapii par i rodzin.  Pracuję w nurcie integracyjnym, obejmującym pracę psychoterapeutyczną z zakresu dorobku nurtów: humanistyczno-fenomenologicznego, poznawczo – behawioralnego oraz interpersonalno-psychodynamicznego – certyfikat nr 22. Umiejętność stosowanych przeze mnie różnorodnych metod i procedur psychoterapeutycznych pomaga mi dostosować sposób prowadzenia terapii do indywidualnych potrzeb klientów. Zgodnie z przyjętą konwencją swoją pracę poddaje stałej superwizji. 

Wykonywany zawód jest moją pasją, w którym cały czas się uczę i odkrywam coś nowego. Jest niepowtarzalnym spotkaniem z drugą osobą i wzajemną wymianą.

Ukończyłam Psychologię Kliniczną w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, Pedagogikę Resocjalizacyjną na Uniwersytecie Jagiellońskim, Integracyjny Program Szkolenia Psychoterapeutów prowadzony przez Profesjonalną Szkołę Psychoterapii SWPS i Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie, Studium Psychoterapii Grupowej i Treningu Psychologicznego w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie oraz studia podyplomowe: Diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie, Neuropsychologia kliniczna i diagnoza neuropsychologiczna w ujęciu praktycznym na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Wydziale Zamiejscowym w Katowicach oraz Stosowana Analiza Zachowania na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Wydziale Zamiejscowym w Katowicach. Obecnie jestem w trakcie odbywania kształcenia w ramach specjalizacji w psychologii klinicznej (zgodnie z ustawą o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia z dnia 24 lutego 2017 r.) w ramach bloku specjalistycznego psychologia kliniczna dzieci i młodzieży na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Wydziale Zamiejscowym w Katowicach. Mam także certyfikat z terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży. Odbyłam również liczne kursy i szkolenia m.in. z zakresu terapii poznawczo – behawioralnej, terapii Gestalt, Analizy Transakcyjnej zakończony zdaniem pisemnego testu “101” ze znajomości Analizy Transakcyjnej (European Association For Transactional Analysis, International Transactional Analysis Association, Poznań), terapii behawioralnej, terapii i diagnozy dzieci i młodzieży, terapii środowiskowej, Otwartego Dialogu, leczenia dostosowanego do potrzeb pacjenta w oparciu o zasoby rodzinne i sieci społeczne. Brałam także udział w szkoleniach organizowanych przez Pracownię Testów Psychologicznych m.in „Stosownie i interpretowannie Skal Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w wieku 5-10 lat IDS”, „Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci i Młodzieży IDS-2”, „Stosownie i interpretacja Wielowymiarowego Inwentarza Osobowości MMPI-2”. Odbyłam również szkolenie  „ADOS-2 w diagnostyce klinicznej”, przeprowadzone przez dr n. med. Agnieszkę Rynkiewicz w Rzeszowie. Mam również doświadczenie oraz uprawnienia do wykorzystywania Kart Oceny Rozwoju Psychoruchowego – KORP do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do końca 9. Odbyłam również szkolenie oraz mam uprawnienia do stosowania Skali Inteligencji Stanford-Binet 5.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Ośrodku Psychoterapii i Promocji Zdrowia NZOZ Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie, w Centrum Terapii Behawioralnej w Zabrzu. Pracowałam w ramach umowy o pracę w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży, Poradni dla Osób z Autyzmem Dziecięcym, Zespole Leczenia Środowiskowego oraz odbyłam liczne staże kliniczne w różnych placówkach medycznych między innymi w oddziałach  stacjonarnych psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Obecnie pracuję dalej w  poradniach specjalistycznych: Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, Poradni Psychologicznej, Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia.  Posiadam także wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla specjalistów zajmujących się diagnozą i terapią.


Dr n. med. Olga Kurnatowska

Przebieg pracy zawodowej i naukowej

Jestem z wykształcenia psychologiem ze Specjalizacją z Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży. W 2008r. ukończyłam 5 letnie studia magisterskie w SWPS w Warszawie. Następnie studia podyplomowe z pedagogiki ogólnej, doktorat na Uniwersytecie Medycznym i 4 letnią specjalizację z psychologii klinicznej. Cały czas podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe i osobiste po przez udział w licznych kursach, szkoleniach i konferencjach. Praca z dziećmi i ich rodzicami sprawia mi ogromną satysfakcję.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam dzięki pracy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Szkole Podstawowej, Szpitalu Dziecięcym, Poradni Zdrowia Psychicznego, a także podczas licznych staży w różnych placówkach medycznych.

Zakres usług:

  1. diagnoza psychologiczna
  2. trudności  wychowawcze
  3. zaburzenia emocjonalne
  4. zaburzenia zachowania
  5. zaburzenia jedzenia
  6. trudności szkolne
  7. wsparcie w trudnych momentach życiowych
  8. psychoedukacjaPoradnia endokrynologiczna

Dr hab. n. med. Katarzyna Skórkowska-Telichowska


Dr n. med. Monika Mysłek Prucnal (Endokrynolog pediatra)


Poradnia     

kardiologiczna

Dr n. med. Artur Telichowski

Lekarz med. Robert Wrona


Poradnia

neurologopedyczna

Mgr. Sylwia Surkont


Poradnia psychologiczna

Mgr Ewa Filipiak


Poradnia

neurologiczna

Dr n. med. Monika Służewska - Niedźwiedź


Poradnia neurologiczna dla dzieci

Dr n. med. Maciej Rosiński


Poradnia dietetyczna

Mgr Anna Kochowska