Dr n. med. Maciej Rosiński, specjalista neurolog dziecięcy, specjalista pediatra

 

Jestem lekarzem z ponad 25-letnim doświadczeniem pracy z dziećmi. Posiadam dwie specjalizacje: w dziedzinie neurologii dziecięcej oraz pediatrii, a także stopień doktora nauk medycznych. Jako pediatra pracowałem na oddziałach pediatrycznych o różnych profilach w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka we Wrocławiu oraz w Podstawowej Opiece Zdrowotnej. Tytuł specjalisty neurologa dziecięcego uzyskałem pracując na Oddziale Neurologii Dziecięcej ww. Szpitala, a obecnie pracuję na Oddziale Neurologii Dziecięcej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi chorującymi na różne choroby neurologiczne, które diagnozuję zarówno w trybie planowym, jak i w ramach pełnionych przeze mnie dyżurów lekarskich. Ponadto konsultuję neurologicznie pacjentów pozostałych oddziałów pediatrycznych w Szpitalu. Sprawuję także opiekę neurologiczną nad dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi, które są objęte wielomiesięczną rehabilitacją w Ośrodku Dziecięcych Porażeń Mózgowych „Puchatek” we Wrocławiu.

Odbyłem staże zagraniczne w szpitalach w Wielkiej Brytanii, Francji i we Włoszech. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych ,Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej i Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.

Posiadane umiejętności:

Posiadam certyfikat Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii uprawniający do opisywania badań EEG u dzieci.

Ukończyłem kurs elektromiografii (EMG) pod patronatem Polskiego Towarzystwa Elektrofizjologii i wykonuję te badania u dzieci.

W Szpitalu prowadzę terapię ostrzykiwania toksyną botulinową pacjentów, którzy objęci są programem leczenia spastyczności w mózgowym porażeniu dziecięcym.

Posiadam certyfikat Międzynarodowego Stowarzyszenia Vojty potwierdzający umiejętność prowadzenia wczesnej diagnostyki neurorozwojowej uszkodzeń układu nerwowego u niemowląt.

Świadczone usługi:

Neurologia dziecięca

 1.  Badanie neurologiczne dzieci od okresu noworodkowego do 18-go roku życia
 2.  Badanie niemowląt i małych dzieci pod kątem prawidłowego rozwoju neurofizjologicznego
 3.  Interpretacja wyników badań pomocniczych w neurologii: EEG, EMG, RTG, USG, rezonans magnetyczny (MR), tomografia komputerowa (TK), badania laboratoryjne
 4.  Kwalifikacja do rehabilitacji niemowląt i dzieci starszych z zaburzeniami neurologicznymi
 5.  Ocena przeciwwskazań neurologicznych do szczepień ochronnych
 6.  Ocena wskazań i przeciwwskazań neurologicznych do terapii biofeedback
 7.  Kwalifikacja do leczenia spastyczności w mózgowym porażeniu dziecięcym toksyną botulinową
 8.  Badanie neurologiczne dzieci po wypadkach komunikacyjnych
 9. Wypełnianie wniosków: o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, o objęcie nauczaniem indywidualnym ze względu na stan zdrowia i inne.
 10. Wizyty domowe u niemowląt, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym
 11. Pediatra
 12. Badanie pediatryczne dzieci od okresu noworodkowego do 18-go roku życia
 13. Interpretacja wyników badań pomocniczych w pediatrii: RTG, USG, badania laboratoryjne i inne.Poradnia endokrynologiczna

Dr hab. n. med. Katarzyna Skórkowska-Telichowska


Dr n. med. Monika Mysłek Prucnal (Endokrynolog pediatra)


Poradnia     

kardiologiczna

Dr n. med. Artur Telichowski

Lekarz med. Robert Wrona


Poradnia

neurologopedyczna

Mgr. Sylwia Surkont


Poradnia psychologiczna

Mgr Ewa Filipiak


Poradnia

neurologiczna

Dr n. med. Monika Służewska - Niedźwiedź


Poradnia neurologiczna dla dzieci

Dr n. med. Maciej Rosiński


Poradnia dietetyczna

Mgr Anna Kochowska