Specjaliści

Endokrynolog Dr hab.n.med Katarzyna Skórkowska-Telichowska

Przebieg pracy zawodowej i naukowej

Po zakończeniu z wyróżnieniem studiów medycznych na Wydziale Lekarskim Wrocławskiej Akademii Medycznej zaczęłam pracę w Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Oddziale Endokrynologii, którą kontynuowałam jako młodszy, a następnie starszy asystent oraz na Wrocławskiej Akademii Medycznej, gdzie zaczynałam pracę jako doktoranka, nastepnie pracowałam na stanowisku adiunkta. Praca i nauka w powyższych miejscach zaowocowała uzyskaniem tytułu specjalisty w dziedzinie Choroby wewnętrzne a następnie w dziedzinie Endokrynologii. W międzyczasie uzyskałam stopień naukowy doktora nauk medycznych na podstwie rozprawy pt. „Analiza stężenia homologu białka PAR 5 (białko 14-3-3) w kontekście nasilenia apoptozy limfocytów krwi obwodowej oraz stanu klinicznego pacjentów z miażdżycą zarostową i makroangiopatią cukrzycową” oraz uzyskałam tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych. Obecnie bazą szpitalną jest dla mnie Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Ośrodek Badawczo- Rozwojowy, gdzie kontynuuje pracę zawodową oraz naukową. Jestem autorką wielu artykułów w liczących się w naukowym świecie medycznym czasopismach krajowych i zagranicznych.

Zakres leczenia

Choroby tarczycy (ocena ultrasonograficzna gruczołu tarczowego, wykonanie biopsji cienkoigłowej guzków w tarczycy, kompleksowe przygotowanie pacjenta do zabiegu operacyjnego, opieka lekarska po zabiegu operacyjnym)

 • Choroby nadnerczy
 • Choroby przysadki mózgowej
 • Choroby przytarczyc
 • Osteoporoza
 • Zespół metaboliczny, cukrzyca, otyłość
 • Zespoły androgenne, zaburzenia cykli miesięcznych
 • Niepłodność małżeńska

Endokrynolog Monika Mysłek-Prucnal

Kardiolog dr n. med. Artur Telichowski

Przebieg pracy zawodowej i naukowej:

Po zakończeniu studiów, realizowanych początkowo w Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, następnie na wrocławskiej Akademii Medycznej rozpoczął pracę w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym, w Ośrodku Chorób Serca, z którym zawodowo jest związany do tej pory. Podczas pracy w szpitalu, gdzie pracował na stanowisku młodszego asystenta, następnie starszego asystenta, a obecnie Kierownika Pracowni Hemodynamicznej, uzyskując specjalizację w dziedzinie Chorób wewnętrznych, a następnie Kardiologii. Uzyskał również tytuł doktora nauk medycznych, rozprawą dotyczącą nowatorskiego podejścia do diagnostyki i leczenia zaburzeń rytmu serca.

Zakres leczenia:

 • profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych
 • choroba niedokrwienna serca
 • zaburzenia rytmu serca
 • wady zastawkowe u osób dorosłych
 • kardiomiopatie
 • niewydolność serca
 • nadciśnienie tętnicze
 • zaburzenia gospodarki lipidowej

Kardiolog Lek. med. Robert Wrona

Przebieg pracy zawodowej:

Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Od 2003 r związany z 4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką we Wrocławiu. Obecnie pracuje na stanowisku Kierownika Klinicznego Oddziału Zaburzeń Rytmu Serca.

Zakres leczenia.

 • diagnostyka i leczenie zaburzeń rytmu serca
 • kwalifikacja do implantacji stymulatora / kardiowertera – defibrylatora serca
 • diagnostyka i leczenie wad serca u dorosłych
 • diagnostyka i leczenie choroby wieńcowej serca
 • diagnostyka i leczenie niewydolności serca
 • leczenie zaburzeń gospodarki lipidowej
 • nadciśnienie tętnicze
 • profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych

Neurolog Dr n. Med. Monika Służewska – Niedźwiedż

Ukończyłam Uniwersytet Medyczny w Poznaniu w 2004 r, następnie zdobywałam doświadczenie zawodowe pracując w Klinice Neurologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, a także w poradniach neurologicznych, uzyskując w 2011 roku stopień doktora nauk medycznych, a w 2012 roku tytuł specjalisty w dziedzinie neurologii.W swojej pracy lekarskiej szczególnie interesuje się problematyką padaczki, która była tematem mojej pracy doktorskiej i publikacji naukowych. Odbyłam również staże zagraniczne w renomowanych ośrodkach neurologicznych (Szpital im. Neckera w Paryżu, MayoClinic w Jacksonville w USA), gdzie pracowałam w oddziałach diagnostyki i leczenia padaczki. Ukonczyłam też 3- miesięczny kurs opisywania badań elektroencefalografii (EEG). Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. W swojej praktyce śledzę najnowsze publikacje i osiągnięcia w dziedzinie neurologii, wykorzystując je w pracy z pacjentami.

Diagnostyka i leczenie następujących schorzeń:padaczka (ustalenie rodzaju napadów/zespołu padaczkowego, interpretacja wyników badań EEG, dobór leku p-padaczkowego)

 • bóle głowy, migrena
 • zaburzenia ruchowe, w tym choroba Parkinsona, drżenie samoistne
 • zaburzenia pamięci, zespoły otępienne, w tym choroba Alzheimerazawroty głowy
 • zespoły bólowe kręgosłupa, dyskopatie
 • choroby naczyniowe ośrodkowego układu nerwowego, udar mózgu
 • neuropatie, choroby mięśni
 • interpretacja wyników badań EEG, EMG, tomografii komputerowej (TK) i rezonansu magnetycznego (MRI) głowy i kręgosłupa
 • dobór zabiegów rehabilitacyjnych (kinezy i fizykoterapii)

Pediatra Dr n. med. Maciej Rosiński, specjalista neurolog dziecięcy, specjalista pediatra

Jestem lekarzem z ponad 25-letnim doświadczeniem pracy z dziećmi. Posiadam dwie specjalizacje: w dziedzinie neurologii dziecięcej oraz pediatrii, a także stopień doktora nauk medycznych. Jako pediatra pracowałem na oddziałach pediatrycznych o różnych profilach w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka we Wrocławiu oraz w Podstawowej Opiece Zdrowotnej. Tytuł specjalisty neurologa dziecięcego uzyskałem pracując na Oddziale Neurologii Dziecięcej ww. Szpitala, a obecnie pracuję na Oddziale Neurologii Dziecięcej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi chorującymi na różne choroby neurologiczne, które diagnozuję zarówno w trybie planowym, jak i w ramach pełnionych przeze mnie dyżurów lekarskich. Ponadto konsultuję neurologicznie pacjentów pozostałych oddziałów pediatrycznych w Szpitalu. Sprawuję także opiekę neurologiczną nad dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi, które są objęte wielomiesięczną rehabilitacją w Ośrodku Dziecięcych Porażeń Mózgowych „Puchatek” we Wrocławiu.

Odbyłem staże zagraniczne w szpitalach w Wielkiej Brytanii, Francji i we Włoszech. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych ,Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej i Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.

Posiadane umiejętności:

Posiadam certyfikat Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii uprawniający do opisywania badań EEG u dzieci.

Ukończyłem kurs elektromiografii (EMG) pod patronatem Polskiego Towarzystwa Elektrofizjologii i wykonuję te badania u dzieci.

W Szpitalu prowadzę terapię ostrzykiwania toksyną botulinową pacjentów, którzy objęci są programem leczenia spastyczności w mózgowym porażeniu dziecięcym.

Posiadam certyfikat Międzynarodowego Stowarzyszenia Vojty potwierdzający umiejętność prowadzenia wczesnej diagnostyki neurorozwojowej uszkodzeń układu nerwowego u niemowląt.

Świadczone usługi:

 • Neurologia dziecięca
 • Badanie neurologiczne dzieci od okresu noworodkowego do 18-go roku życia
 • Badanie niemowląt i małych dzieci pod kątem prawidłowego rozwoju neurofizjologicznego
 • Interpretacja wyników badań pomocniczych w neurologii: EEG, EMG, RTG, USG, rezonans magnetyczny (MR), tomografia komputerowa (TK), badania laboratoryjne
  Kwalifikacja do rehabilitacji niemowląt i dzieci starszych z zaburzeniami neurologicznymi
 • Ocena przeciwwskazań neurologicznych do szczepień ochronnych
 • Ocena wskazań i przeciwwskazań neurologicznych do terapii biofeedback
 • Kwalifikacja do leczenia spastyczności w mózgowym porażeniu dziecięcym toksyną botulinową
 • Badanie neurologiczne dzieci po wypadkach komunikacyjnych
 • Wypełnianie wniosków: o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, o objęcie nauczaniem indywidualnym ze względu na stan zdrowia i inne.
 • Wizyty domowe u niemowląt, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym
 • Badanie pediatryczne dzieci od okresu noworodkowego do 18-go roku życia
  Interpretacja wyników badań pomocniczych w pediatrii: RTG, USG, badania laboratoryjne i inne.

Neurologopeda mgr Sylwia Surkont

logopeda, neurologopeda,terapeuta terapii czaszkowo-krzyżowej,terapeuta technik Emmetta (praca z bólem).Przebieg pracy zawodowej i naukowej:

Po zakończeniu studiów, realizowanych początkowo w Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, następnie na wrocławskiej Akademii Medycznej rozpoczął pracę w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym, w Ośrodku Chorób Serca, z którym zawodowo jest związany do tej pory. Podczas pracy w szpitalu, gdzie pracował na stanowisku młodszego asystenta, następnie starszego asystenta, a obecnie Kierownika Pracowni Hemodynamicznej, uzyskując specjalizację w dziedzinie Chorób wewnętrznych, a następnie Kardiologii. Uzyskał również tytuł doktora nauk medycznych, rozprawą dotyczącą nowatorskiego podejścia do diagnostyki i leczenia zaburzeń rytmu serca.

Zakres leczenia:

 • profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych
 • choroba niedokrwienna serca
 • zaburzenia rytmu serca
 • wady zastawkowe u osób dorosłych
 • kardiomiopatie
 • niewydolność serca
 • nadciśnienie tętnicze
 • zaburzenia gospodarki lipidowej

Psycholog dziecięcy, certyfikowany psychoterapeuta mgr Ewa Filipiak

Jestem certyfikowanym, dyplomowanym psychoterapeutą, psychologiem w trakcie specjalizacji w psychologii klinicznej, neuropsychologiem, diagnostą, pedagogiem, trenerem, terapeutą i specjalistą terapii środowiskowej, członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej.
Specjalizuję się w diagnozie psychologicznej, w diagnozie i rehabilitacji neuropsychologicznej oraz w psychoterapii indywidualnej i grupowej dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, terapii par i rodzin. Pracuję w nurcie integracyjnym, obejmującym pracę psychoterapeutyczną z zakresu dorobku nurtów: humanistyczno-fenomenologicznego, poznawczo – behawioralnego oraz interpersonalno-psychodynamicznego – certyfikat nr 22. Umiejętność stosowanych przeze mnie różnorodnych metod i procedur psychoterapeutycznych pomaga mi dostosować sposób prowadzenia terapii do indywidualnych potrzeb klientów. Zgodnie z przyjętą konwencją swoją pracę poddaje stałej superwizji.
Wykonywany zawód jest moją pasją, w którym cały czas się uczę i odkrywam coś nowego. Jest niepowtarzalnym spotkaniem z drugą osobą i wzajemną wymianą.
Ukończyłam Psychologię Kliniczną w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, Pedagogikę Resocjalizacyjną na Uniwersytecie Jagiellońskim, Integracyjny Program Szkolenia Psychoterapeutów prowadzony przez Profesjonalną Szkołę Psychoterapii SWPS i Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie, Studium Psychoterapii Grupowej i Treningu Psychologicznego w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie oraz studia podyplomowe: Diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie, Neuropsychologia kliniczna i diagnoza neuropsychologiczna w ujęciu praktycznym na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Wydziale Zamiejscowym w Katowicach oraz Stosowana Analiza Zachowania na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Wydziale Zamiejscowym w Katowicach. Obecnie jestem w trakcie odbywania kształcenia w ramach specjalizacji w psychologii klinicznej (zgodnie z ustawą o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia z dnia 24 lutego 2017 r.) w ramach bloku specjalistycznego psychologia kliniczna dzieci i młodzieży na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Wydziale Zamiejscowym w Katowicach. Mam także certyfikat z terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży. Odbyłam również liczne kursy i szkolenia m.in. z zakresu terapii poznawczo – behawioralnej, terapii Gestalt, Analizy Transakcyjnej zakończony zdaniem pisemnego testu “101” ze znajomości Analizy Transakcyjnej (European Association For Transactional Analysis, International Transactional Analysis Association, Poznań), terapii behawioralnej, terapii i diagnozy dzieci i młodzieży, terapii środowiskowej, Otwartego Dialogu, leczenia dostosowanego do potrzeb pacjenta w oparciu o zasoby rodzinne i sieci społeczne. Brałam także udział w szkoleniach organizowanych przez Pracownię Testów Psychologicznych m.in „Stosownie i interpretowannie Skal Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w wieku 5-10 lat IDS”, „Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci i Młodzieży IDS-2”, „Stosownie i interpretacja Wielowymiarowego Inwentarza Osobowości MMPI-2”. Odbyłam również szkolenie „ADOS-2 w diagnostyce klinicznej”, przeprowadzone przez dr n. med. Agnieszkę Rynkiewicz w Rzeszowie. Mam również doświadczenie oraz uprawnienia do wykorzystywania Kart Oceny Rozwoju Psychoruchowego – KORP do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do końca 9. Odbyłam również szkolenie oraz mam uprawnienia do stosowania Skali Inteligencji Stanford-Binet 5.
Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Ośrodku Psychoterapii i Promocji Zdrowia NZOZ Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie, w Centrum Terapii Behawioralnej w Zabrzu. Pracowałam w ramach umowy o pracę w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży, Poradni dla Osób z Autyzmem Dziecięcym, Zespole Leczenia Środowiskowego oraz odbyłam liczne staże kliniczne w różnych placówkach medycznych między innymi w oddziałach stacjonarnych psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Obecnie pracuję dalej w poradniach specjalistycznych: Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, Poradni Psychologicznej, Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia. Posiadam także wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla specjalistów zajmujących się diagnozą i terapią.