Dr n. med. Artur Telichowski

Przebieg pracy zawodowej i naukowej:

Po zakończeniu studiów, realizowanych początkowo w Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, następnie na wrocławskiej Akademii Medycznej rozpoczął pracę w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym, w Ośrodku Chorób Serca, z którym zawodowo jest związany do tej pory. Podczas pracy w szpitalu, gdzie pracował na stanowisku młodszego asystenta, następnie starszego asystenta, a obecnie Kierownika Pracowni Hemodynamicznej, uzyskując specjalizację w dziedzinie Chorób wewnętrznych, a następnie Kardiologii. Uzyskał również tytuł doktora nauk medycznych, rozprawą dotyczącą nowatorskiego podejścia do diagnostyki i leczenia zaburzeń rytmu serca.

Zakres leczenia:

 1. profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych
 2. choroba niedokrwienna serca
 3. zaburzenia rytmu serca
 4. wady zastawkowe u osób dorosłych
 5. kardiomiopatie
 6.  niewydolność serca
 7. nadciśnienie tętnicze
 8. zaburzenia gospodarki lipidowej


Dr n. med. Robert Wrona

Przebieg pracy zawodowej:
 
Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Od 2003 r związany z 4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką we Wrocławiu. Obecnie pracuje na stanowisku Kierownika Klinicznego Oddziału Zaburzeń Rytmu Serca.
 
Zakres leczenia.
 1. diagnostyka i leczenie zaburzeń rytmu serca
 2. kwalifikacja do implantacji stymulatora / kardiowertera – defibrylatora serca
 3. diagnostyka i leczenie wad serca u dorosłych
 4. diagnostyka i leczenie choroby wieńcowej serca
 5. diagnostyka i leczenie niewydolności serca
 6. leczenie zaburzeń gospodarki lipidowej
 7. nadciśnienie tętnicze
 8. profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych
Poradnia endokrynologiczna

Dr hab. n. med. Katarzyna Skórkowska-Telichowska


Poradnia     

kardiologiczna

Dr n. med. Artur Telichowski

Lekarz med. Robert Wrona


Poradnia    

angiologiczna

Dr n. med. Krzysztof Mastej


Poradnia

psychiatryczna

Lekarz med. Agnieszka Kozłowska


Poradnia

neurologiczna

Dr n. med. Monika Służewska - Niedźwiedź


Dietetyk

Mgr Krystyna Kazana-Michalska


Poradnia psychologiczna

Dr n. med. Olga Kurnatowska


Poradnia neurologiczna dla dzieci

Dr n. med. Maciej Rosiński


Akupunktura,medycyna chińska

Mgr Tomasz Ryś