Dr hab.n.med Katarzyna Skórkowska-Telichowska

Przebieg pracy zawodowej i naukowej

Po zakończeniu z wyróżnieniem studiów medycznych na Wydziale Lekarskim Wrocławskiej Akademii Medycznej zaczęłam pracę w Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Oddziale Endokrynologii, którą kontynuowałam jako młodszy, a następnie starszy asystent oraz na Wrocławskiej Akademii Medycznej, gdzie zaczynałam pracę jako doktoranka, nastepnie pracowałam na stanowisku adiunkta. Praca i nauka w powyższych miejscach zaowocowała uzyskaniem tytułu specjalisty w dziedzinie Choroby wewnętrzne a następnie w dziedzinie Endokrynologii. W międzyczasie uzyskałam stopień naukowy doktora nauk medycznych na podstwie rozprawy pt. „Analiza stężenia homologu białka PAR 5 (białko 14-3-3) w kontekście nasilenia apoptozy limfocytów krwi obwodowej oraz stanu klinicznego pacjentów z miażdżycą zarostową i makroangiopatią cukrzycową” oraz uzyskałam tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych. Obecnie bazą szpitalną jest dla mnie Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Ośrodek Badawczo- Rozwojowy, gdzie kontynuuje pracę zawodową oraz naukową. Jestem autorką wielu artykułów w liczących się w naukowym świecie medycznym czasopismach krajowych i zagranicznych. 

Zakres leczenia

  1. Choroby tarczycy (ocena ultrasonograficzna gruczołu tarczowego, wykonanie biopsji cienkoigłowej guzków w tarczycy, kompleksowe przygotowanie pacjenta do zabiegu operacyjnego, opieka lekarska po zabiegu operacyjnym)
  2. Choroby nadnerczy
  3. Choroby przysadki mózgowej
  4. Choroby przytarczyc
  5. Osteoporoza
  6. Zespół metaboliczny, cukrzyca, otyłość
  7. Zespoły androgenne, zaburzenia cykli miesięcznych
  8. Niepłodność małżeńska
Poradnia endokrynologiczna

Dr hab. n. med. Katarzyna Skórkowska-Telichowska


Poradnia     

kardiologiczna

Dr n. med. Artur Telichowski

Lekarz med. Robert Wrona


Poradnia    

angiologiczna

Dr n. med. Krzysztof Mastej


Poradnia

psychiatryczna

Lekarz med. Agnieszka Kozłowska


Poradnia

neurologiczna

Dr n. med. Monika Służewska - Niedźwiedź


Dietetyk

Mgr Krystyna Kazana-Michalska


Poradnia psychologiczna

Dr n. med. Olga Kurnatowska


Poradnia neurologiczna dla dzieci

Dr n. med. Maciej Rosiński


Akupunktura,medycyna chińska

Mgr Tomasz Ryś