Dr n. med. Krzysztof Mastej

 Jest absolwentem Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego, który ukończył z wyróżnieniem w 2000 roku. Od 2001 roku jest związany z Kliniką Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii we Wrocławiu. W 2006 roku obronił pracę doktorską poświęconą naczyniowymi powikłaniami cukrzycy. Posiada specjalizację z chorób wewnętrznych oraz angiologii (chorób naczyniowych), jest członkiem Polskiego Towarzystwa Angiologicznego.

W swojej praktyce klinicznej zajmuje się schorzeniami układu naczyniowego takimi jak:

 1. zaburzenia ukrwienia kończyn na podłożu miażdżycy oraz innych rzadziej występujących schodzeń (choroba Buergera, naczyniowe zespoły uciskowe)   
 2. zaburzenia naczynioruchowe (objawy Raynaud, sinica kończyn, erytromelalgia)
 3. zmiany żylakowate, obrzęki kończyn dolnych
 4. niewydolność limfatyczna kończyn
 5. zaburzenia krzepnięcia, zmiany zapalne oraz zakrzepowe w układzie żylnym oraz tętniczym (zakrzepowe zapalenie żył, zatorowość tętnicy płucnej, powikłania zakrzepowo-zatorowe w układzie tętniczym, trombofilia)
 6. powikłania zakrzepowe choroby nowotworowej
 7. zaburzenia krążenia mózgowego (miażdżyca tętnic domózgowych, zespół podkradania tętnicy podobojczykowej, zespół niewydolności kręgowo-podstawnej

Integralnym elementem konsultacji naczyniowej jest  badanie USG duplex-doppler układu naczyniowego z zakresu:

 1. USG doppler tętnic szyjnych oraz kręgowych (miażdżyca tętnic przedczaszkowych, dysplazja włóknisto-mięśniowa, zapalenia naczyń)
 2. USG doppler żył kończyn dolnych (zmiany żylakowate, zakrzepica żylna, zespoły uciskowe)
 3. USG doppler tętnic kończyn dolnych (miażdżyca zarostowa, zmiany tętniakowate aorty brzusznej oraz tętnic obwodowych, zapalenia tętnic)  
 4. USG doppler żył kończyn górnych
 5. USG doppler tętnic kończyn górnychPoradnia endokrynologiczna

Dr hab. n. med. Katarzyna Skórkowska-Telichowska


Poradnia     

kardiologiczna

Dr n. med. Artur Telichowski

Lekarz med. Robert Wrona


Poradnia    

angiologiczna

Dr n. med. Krzysztof Mastej


Poradnia

psychiatryczna

Lekarz med. Agnieszka Kozłowska


Poradnia

neurologiczna

Dr n. med. Monika Służewska - Niedźwiedź


Dietetyk

Mgr Krystyna Kazana-Michalska


Poradnia psychologiczna

Dr n. med. Olga Kurnatowska


Poradnia neurologiczna dla dzieci

Dr n. med. Maciej Rosiński


Akupunktura,medycyna chińska

Mgr Tomasz Ryś