Dr n. Med. Monika Służewska – Niedźwiedż

Ukończyłam Uniwersytet Medyczny w Poznaniu w 2004 r, następnie zdobywałam doświadczenie zawodowe pracując w Klinice Neurologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, a także w poradniach neurologicznych, uzyskując w 2011 roku stopień doktora nauk medycznych, a w 2012 roku tytuł specjalisty w dziedzinie neurologii.W swojej pracy lekarskiej szczególnie interesuje się problematyką padaczki, która była tematem mojej pracy doktorskiej i publikacji naukowych. Odbyłam również staże zagraniczne w renomowanych ośrodkach neurologicznych (Szpital im. Neckera w Paryżu, MayoClinic w Jacksonville w USA), gdzie pracowałam w oddziałach diagnostyki i leczenia padaczki. Ukonczyłam też 3- miesięczny kurs opisywania badań elektroencefalografii (EEG). Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. W swojej praktyce śledzę najnowsze publikacje i osiągnięcia w dziedzinie neurologii, wykorzystując je w pracy z pacjentami.

Diagnostyka i leczenie następujących schorzeń:

  1. padaczka (ustalenie rodzaju napadów/zespołu padaczkowego, interpretacja wyników badań EEG, dobór leku p-padaczkowego)
  2.  bóle głowy, migrena
  3. zaburzenia ruchowe, w tym choroba Parkinsona, drżenie samoistne
  4. zaburzenia pamięci, zespoły otępienne, w tym choroba Alzheimera
  5.  zawroty głowy
  6. zespoły bólowe kręgosłupa, dyskopatie
  7. choroby naczyniowe ośrodkowego układu nerwowego, udar mózgu
  8.  neuropatie, choroby mięśni
  9. interpretacja wyników badań EEG, EMG, tomografii komputerowej (TK) i rezonansu magnetycznego (MRI) głowy i kręgosłupa
  10. dobór zabiegów rehabilitacyjnych (kinezy i fizykoterapii)Poradnia endokrynologiczna

Dr hab. n. med. Katarzyna Skórkowska-Telichowska


Poradnia     

kardiologiczna

Dr n. med. Artur Telichowski

Lekarz med. Robert Wrona


Poradnia    

angiologiczna

Dr n. med. Krzysztof Mastej


Poradnia

psychiatryczna

Lekarz med. Agnieszka Kozłowska


Poradnia

neurologiczna

Dr n. med. Monika Służewska - Niedźwiedź


Dietetyk

Mgr Krystyna Kazana-Michalska


Poradnia psychologiczna

Dr n. med. Olga Kurnatowska


Poradnia neurologiczna dla dzieci

Dr n. med. Maciej Rosiński


Akupunktura,medycyna chińska

Mgr Tomasz Ryś