Cathmed

SPECJALIŚCI

88e477da1805d87d53bd66617d67412b_large

Dr hab. n.med. Katarzyna Skórkowska-Telichowska

endokrynolog / specjalista z dziedziny chorób wewnętrznych

Przebieg pracy zawodowej 

Po zakończeniu z wyróżnieniem studiów medycznych na Wydziale Lekarskim Wrocławskiej Akademii Medycznej zaczęłam pracę
w Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Oddziale Endokrynologii, którą kontynuowałam jako młodszy, a następnie starszy asystent oraz na Wrocławskiej Akademii Medycznej, gdzie zaczynałam pracę jako doktorantka, następnie pracowałam na stanowisku adiunkta.

Praca i nauka w powyższych miejscach zaowocowała uzyskaniem tytułu specjalisty w dziedzinie Choroby wewnętrzne a następnie w dziedzinie Endokrynologii. W międzyczasie uzyskałam stopień naukowy doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy pt. „Analiza stężenia homologu białka PAR 5 (białko 14-3-3)
w kontekście nasilenia apoptozy limfocytów krwi obwodowej oraz stanu klinicznego pacjentów
z miażdżycą zarostową i makroangiopatią cukrzycową” oraz uzyskałam tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych. 

Doświadczenia naukowe i zawodowe zdobywałam i zdobywam pracując na Wrocławskim Uniwersytecie Medycznym, w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu, w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym, Ośrodku Badawczo- Rozwojowym przy ul. Kamieńskiego, na licznych kongresach i szkoleniach medycznych. Jestem autorką wielu artykułów
w liczących się w naukowym świecie medycznym czasopismach krajowych i zagranicznych.

Zakres leczenia 

Choroby tarczycy (ocena ultrasonograficzna gruczołu tarczowego, wykonanie biopsji cienkoigłowej guzków w tarczycy, kompleksowe przygotowanie pacjenta do zabiegu operacyjnego, opieka lekarska po zabiegu operacyjnym)

  • Choroby nadnerczy
  • Choroby przysadki mózgowej
  • Choroby przytarczyc
  • Osteoporoza
  • Zespół metaboliczny,
  • Cukrzyca,
  • Otyłość
  • Zespoły androgenne,
  • Zaburzenia cykli miesięcznych
  • Niepłodność małżeńska