Cathmed

SPECJALIŚCI

a39b55328f62d25af4cfbac98c29f038_large

Dr n. med. Paweł Stachowiak

kardiolog

Przebieg pracy zawodowej 

Absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej, ukończył studia medyczne z wyróżnieniem, specjalista kardiolog. Pracownik Kliniki Kardiologii PUM – Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego. Certyfikowany instruktor zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych Europejskiej Rady Resuscytacji. Prowadzi zajęcia ze studentami w Klinice Kardiologii PUM. Odbył staże zagraniczne w Valladolid, Santander, Santiago de Compostela, Segedyn. Autor publikacji krajowych i zagranicznych. Czynny uczestnik konferencji krajowych i zagranicznych. W Klinice Kardiologii w Szczecinie prowadził m.in. program wczesnego wykrywania powikłań kardiologicznych po chemioterapii. Zakres pracy: Pracownia Hemodynamiki, Pracownia Echokardiografii, implantacja stymulatorów serca i kardiowerterów-defibrylatorów, próby wysiłkowe, EKG Holtera, tomografia naczyń wieńcowych, rezonans serca, konsultacje kardiologiczne. W 2016 roku obronił rozprawę doktorską i otrzymał tytuł doktora nauk medycznych. Tematem pracy doktorskiej była ocena wczesnych i późnych powikłań kardiologicznych po leczeniu onkologicznym raka piersi.
Od 2020 roku Pan Doktor pracuje na stanowisku starszego asystenta w Oddziale Kardiologii we Wrocławiu – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy. Posiada certyfikat m.in. samodzielnego operatora kardiologii inwazyjnej jak i zaawansowanych zabiegów z wykorzystaniem rotablacji.

Zakres leczenia 

  • Diagnostyka i leczenie zaburzeń rytmu serca
  • Kwalifikacja do implantacji stymulatora / kardiowertera – defibrylatora serca
  • Diagnostyka i leczenie wad serca u dorosłych
  • Diagnostyka i leczenie choroby wieńcowej serca
  • Diagnostyka i leczenie niewydolności serca
  • Leczenie zaburzeń gospodarki lipidowej
  • Nadciśnienie tętnicze
  • Profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych