Cathmed

SPECJALIŚCI

40142

Dr n.med. Monika Służewska-Niedźwiedź

NEUROLOG

Przebieg pracy zawodowej 

Ukończyłam Uniwersytet Medyczny w Poznaniu w 2004 r, następnie zdobywałam doświadczenie zawodowe pracując w Klinice Neurologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, a także w poradniach neurologicznych, uzyskując w 2011 roku stopień doktora nauk medycznych, a w 2012 roku tytuł specjalisty w dziedzinie neurologii.
W swojej pracy lekarskiej szczególnie interesuje się problematyką padaczki, która była tematem mojej pracy doktorskiej i publikacji naukowych. Odbyłam również staże zagraniczne w renomowanych ośrodkach neurologicznych (Szpital im. Neckera w Paryżu, MayoClinic
w Jacksonville w USA), gdzie pracowałam w oddziałach diagnostyki i leczenia padaczki. Ukonczyłam też 3- miesięczny kurs opisywania badań elektroencefalografii (EEG). Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. W swojej praktyce śledzę najnowsze publikacje i osiągnięcia w dziedzinie neurologii, wykorzystując je w pracy z pacjentami.

Zakres leczenia 

 • Padaczka (ustalenie rodzaju napadów/zespołu padaczkowego, interpretacja wyników badań EEG, dobór leku p-padaczkowego)
 • Bóle głowy,
 • Migrena,
 • Zaburzenia ruchowe, w tym choroba Parkinsona,
 • Drżenie samoistne,
 • Zaburzenia pamięci,
 • Zespoły otępienne, w tym choroba Alzheimera,
 • Zawroty głowy,
 • Zespoły bólowe, kręgosłupa,
 • Dyskopatie,
  choroby naczyniowe ośrodkowego układu nerwowego,
 • Udar mózgu,
 • Neuropatie,
 • Choroby mięśni,
 • Interpretacja wyników badań EEG, EMG, tomografii komputerowej (TK) i rezonansu magnetycznego (MRI) głowy i kręgosłupa
 • Dobór zabiegów rehabilitacyjnych (kinezy i fizykoterapii)