Cathmed

SPECJALIŚCI

Projekt bez tytułu (26)

Mgr Sylwia Surkont

NEUROLOGOPEDA / LOGOPEDA

Przebieg pracy zawodowej 

Po zakończeniu studiów, realizowanych początkowo w Wojskowej Akademii Medycznej
w Łodzi, następnie na wrocławskiej Akademii Medycznej rozpoczął pracę w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym, w Ośrodku Chorób Serca, z
 którym zawodowo jest związany do tej pory. Podczas pracy w szpitalu, gdzie pracował na stanowisku młodszego asystenta, następnie starszego asystenta, a obecnie Kierownika Pracowni Hemodynamicznej, uzyskując specjalizację w dziedzinie Chorób wewnętrznych, a następnie Kardiologii. Uzyskał również tytuł doktora nauk medycznych, rozprawą dotyczącą nowatorskiego podejścia do diagnostyki i leczenia zaburzeń rytmu serca.

Zakres leczenia 

  • Profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych
    choroba
  • Niedokrwienna serca
  • Zaburzenia rytmu serca
  • Wady zastawkowe u osób dorosłych
  • Kardiomiopatie
  • Niewydolność serca
  • Nadciśnienie tętnicze
  • Zaburzenia gospodarki lipidowej