Cathmed

SPECJALIŚCI

Projekt bez tytułu (26)

Dr n.med. Maciej Rosiński

NEUROLOG DZIECIĘCY / PEDIATRA

Przebieg pracy zawodowej 

Jestem lekarzem z ponad 25-letnim doświadczeniem pracy z dziećmi. Posiadam dwie specjalizacje: w dziedzinie neurologii dziecięcej oraz pediatrii, a także stopień doktora nauk medycznych. Jako pediatra pracowałem na oddziałach pediatrycznych o różnych profilach
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka we Wrocławiu oraz w Podstawowej Opiece Zdrowotnej. Tytuł specjalisty neurologa dziecięcego uzyskałem pracując na Oddziale Neurologii Dziecięcej ww. Szpitala,
a obecnie pracuję na Oddziale Neurologii Dziecięcej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi chorującymi na różne choroby neurologiczne, które diagnozuję zarówno w trybie planowym, jak i w ramach pełnionych przeze mnie dyżurów lekarskich. Ponadto konsultuję neurologicznie pacjentów pozostałych oddziałów pediatrycznych w Szpitalu. Sprawuję także opiekę neurologiczną nad dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi, które są objęte wielomiesięczną rehabilitacją w Ośrodku Dziecięcych Porażeń Mózgowych „Puchatek” we Wrocławiu.

Odbyłem staże zagraniczne w szpitalach w Wielkiej Brytanii, Francji i we Włoszech. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych ,Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej i Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.

Posiadane umiejętności:

Posiadam certyfikat Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii uprawniający do opisywania badań EEG u dzieci.

Ukończyłem kurs elektromiografii (EMG) pod patronatem Polskiego Towarzystwa Elektrofizjologii i wykonuję te badania u dzieci.

W Szpitalu prowadzę terapię ostrzykiwania toksyną botulinową pacjentów, którzy objęci są programem leczenia spastyczności w mózgowym porażeniu dziecięcym.

Posiadam certyfikat Międzynarodowego Stowarzyszenia Vojty potwierdzający umiejętność prowadzenia wczesnej diagnostyki neurorozwojowej uszkodzeń układu nerwowego u niemowląt.

Zakres leczenia 

 • Badanie neurologiczne dzieci od okresu noworodkowego do 18-go roku życia.
 • Badanie niemowląt i małych dzieci pod kątem prawidłowego rozwoju neurofizjologicznego.
 • Interpretacja wyników badań pomocniczych w neurologii: EEG, EMG, RTG, USG, rezonans magnetyczny (MR), tomografia komputerowa (TK), badania laboratoryjne.
 • Kwalifikacja do rehabilitacji niemowląt i dzieci starszych z zaburzeniami neurologicznymi.
 • Ocena przeciwwskazań neurologicznych do szczepień ochronnych.
 • Ocena wskazań i przeciwwskazań neurologicznych do terapii biofeedback.
 • Kwalifikacja do leczenia spastyczności w mózgowym porażeniu dziecięcym toksyną botulinową.
 • Badanie neurologiczne dzieci po wypadkach komunikacyjnych.
 • Wypełnianie wniosków:
  – o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności,
  – o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju,
  – o objęcie nauczaniem indywidualnym ze względu na stan zdrowia i inne.
 • Wizyty domowe u niemowląt, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.
 • Badanie pediatryczne dzieci od okresu noworodkowego do 18-go roku życia.
 • Interpretacja wyników badań pomocniczych w pediatrii: RTG, USG, badania laboratoryjne i inne.