Cathmed

SPECJALIŚCI

Projekt bez tytułu (26)

Mgr Ewa Filipiak

Psycholog dziecięcy, certyfikowany psychoterapeuta

Przebieg pracy zawodowej 

Jestem certyfikowanym, dyplomowanym psychoterapeutą, psychologiem w trakcie specjalizacji w psychologii klinicznej, neuropsychologiem, diagnostą, pedagogiem, trenerem, terapeutą i specjalistą terapii środowiskowej, członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej.

Specjalizuję się w diagnozie psychologicznej, w diagnozie i rehabilitacji neuropsychologicznej oraz w psychoterapii indywidualnej i grupowej dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, terapii par i rodzin. Pracuję w nurcie integracyjnym, obejmującym pracę psychoterapeutyczną z zakresu dorobku nurtów: humanistyczno-fenomenologicznego, poznawczo – behawioralnego oraz interpersonalno-psychodynamicznego – certyfikat
nr 22. Umiejętność stosowanych przeze mnie różnorodnych metod
i procedur psychoterapeutycznych pomaga mi dostosować sposób prowadzenia terapii do indywidualnych potrzeb klientów. Zgodnie
z przyjętą konwencją swoją pracę poddaje stałej superwizji.
Wykonywany zawód jest moją pasją, w którym cały czas się uczę
i odkrywam coś nowego. Jest niepowtarzalnym spotkaniem z drugą osobą i wzajemną wymianą.

Ukończyłam Psychologię Kliniczną w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, Pedagogikę Resocjalizacyjną na Uniwersytecie Jagiellońskim, Integracyjny Program Szkolenia Psychoterapeutów prowadzony przez Profesjonalną Szkołę Psychoterapii SWPS i Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie, Studium Psychoterapii Grupowej i Treningu Psychologicznego w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie oraz studia podyplomowe: Diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS
w Warszawie, Neuropsychologia kliniczna i diagnoza neuropsychologiczna w ujęciu praktycznym na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Wydziale Zamiejscowym w Katowicach oraz Stosowana Analiza Zachowania na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS
w Wydziale Zamiejscowym w Katowicach. Obecnie jestem w trakcie odbywania kształcenia w ramach specjalizacji w psychologii klinicznej (zgodnie z ustawą o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia z dnia 24 lutego 2017 r.)
w ramach bloku specjalistycznego psychologia kliniczna dzieci i młodzieży na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Wydziale Zamiejscowym w Katowicach. Mam także certyfikat z terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży. Odbyłam również liczne kursy i szkolenia m.in. z zakresu terapii poznawczo – behawioralnej, terapii Gestalt, Analizy Transakcyjnej zakończony zdaniem pisemnego testu “101” ze znajomości Analizy Transakcyjnej (European Association For Transactional Analysis, International Transactional Analysis Association, Poznań), terapii behawioralnej, terapii i diagnozy dzieci i młodzieży, terapii środowiskowej, Otwartego Dialogu, leczenia dostosowanego do potrzeb pacjenta
w oparciu o zasoby rodzinne i sieci społeczne. Brałam także udział
w szkoleniach organizowanych przez Pracownię Testów Psychologicznych m.in „Stosownie i interpretowannie Skal Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci
w wieku 5-10 lat IDS”, „Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci i Młodzieży IDS-2”, „Stosownie i interpretacja Wielowymiarowego Inwentarza Osobowości MMPI-2”. Odbyłam również szkolenie „ADOS-2 w diagnostyce klinicznej”, przeprowadzone przez dr n. med. Agnieszkę Rynkiewicz
w Rzeszowie. Mam również doświadczenie oraz uprawnienia do wykorzystywania Kart Oceny Rozwoju Psychoruchowego – KORP do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do końca 9. Odbyłam również szkolenie oraz mam uprawnienia do stosowania Skali Inteligencji Stanford-Binet 5.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Ośrodku Psychoterapii
i Promocji Zdrowia NZOZ Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie, w Centrum Terapii Behawioralnej w Zabrzu. Pracowałam w ramach umowy o pracę
w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży, Poradni dla Osób z Autyzmem Dziecięcym, Zespole Leczenia Środowiskowego oraz odbyłam liczne staże kliniczne w różnych placówkach medycznych między innymi w oddziałach stacjonarnych psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Obecnie pracuję dalej w poradniach specjalistycznych: Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, Poradni Psychologicznej, Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia. Posiadam także wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla specjalistów zajmujących się diagnozą i terapią.